Ugniagesiai talkina skautams

   
Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai kartu su Širvintų rajono savanoriais ugniagesiais nuolat vykdo bendrus projektus. Šį kartą bendradarbiauta buvo dalyvaujant susitikime su Lietuvos skautų Kernavės tunto nariais. Su skautais buvo bendraujama įvairiomis temomis, susijusiomis su priešgaisrine sauga, taip pat nagrinėjamos ir aptariamos įvairios gyvenimiškos situacijos susijusios su priešgaisrine sauga į kurias buvo patekę susirinkimo dalyviai.
 
Kadangi skautų stovykla buvo įsikūrusi šalia vandens telkinio, su susirinkusiais skautais buvo bendrauta apie saugų elgesį prie vandens telkinių bei skęstančių žmonių gelbėjimo būdus. Susirinkusiems skautams taip pat buvo papasakota kaip reikėtų elgtis kilus gaisrui, apie priešgaisrinę saugą namie (dūmų jutikliai, ugnies gesintuvai bei jų panaudojimo būdai, evakuacija, bei kita aktuali informacija). Taip pat nepamiršta buvo dalyvių paraginti stoti į savanorių ugniagesių gretas ir taip padėti išmokti apsaugoti save bei savo artimuosius. Susirinkusiems skautams taip pat buvo demonstruojama Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Musninkų ugniagesių komandos turima gaisrų gesinimo technika bei įranga, suteikta galimybė atlikti tariamo gaisro gesinimo darbus panaudojant gaisrinį švirkštą.
 
 
Renginį vedė savanoris ugniagesys vykdantis neatlygintiną prevencinę veiklą Širvintų rajono savivaldybėje – Virginijus Lukša ir Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Musninkų ugniagesių komandos budintys ugniagesiai gelbėtojai.