„rescEU“ – Europos pagalbos tarnyba, kuria galite pasikliauti

 

Klimato pokyčiai yra vienas didžiausių žmonijos iššūkių, nes visi matome katastrofiškus šių pokyčių padarinius. Gaisrai niokoja miškus ir miestus, audros ir potvyniai nusiaubia didžiules apgyvendintas teritorijas – šių nelaimių metu žūsta tūkstančiai žmonių kasmet, o dar daugiau nelaimėlių priversti palikti savo namus.

 

NĖ VIENA ŠALIS NĖRA APSAUGOTA NUO GAMTOS STICHIJŲ, KURIOS VIS DAŽNĖJA

 

Vien tik 2017 metais per miškų gaisrus Europoje išdegė daugiau nei 1,2 milijono hektarų žemės ir žuvo 127 asmenys (įskaitant gaisrininkus).

 

2019 m. gaisrai paveikė Šiaurės poliaratį ir sukūrė didesnį pelenų bei dūmų debesį nei visas Europos Sąjungos plotas. Praėjusią vasarą juodų dūmų debesys nusidriekė nuo Sibiro iki Brazilijos ir nuo Viduržemio regiono iki Arkties – tragiškai žuvo daugybė žmonių ir gyvūnų.

 

 

 

 

NORĖDAMI KOVOTI SU ŠIA DIDĖJANČIA GRĖSME, TURIME GERIAU PRITAIKYTI SAVO ATSAKO MECHANIZMUS

 

Įvykus nelaimei mums būtinas stiprus, greitas ir puikiai koordinuotas atsakas. Reikia daugiau investicijų į prevencijos priemones bei pasirengimą. Galiausiai, mes turime veikti kartu. Nė viena šalis neturi būti palikta kovoti viena su gamtos stichijomis. To iš mūsų tikisi piliečiai – solidarumas yra didžiausia Europos Sąjungos stiprybė ir atsakomybė. Tiesą sakant, solidarumas ir bendradarbiavimas yra svarbiausias mūsų siekis. Nuo 2001 metų Europa turi bendrą ES civilinės saugos mechanizmą – reagavimo į nelaimes sistemą, kuri gamtos stichijos atveju suteikia šalims galimybę kreiptis pagalbos į kitas Europos šalis.

 

Pritaikius šį mechanizmą, pagalba Europos Sąjungos ir kitoms šalims buvo sėkmingai suteikta jau daugiau nei 300 kartų.

 

https://effis.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/40/Annual_Report_2017_final_pdf_uCckqee.pdf

 

https://twitter.com/WMO/status/1160872603961167872?s=20

 

 

Civilinė sauga ir humanitarinė pagalba

 

Dėl „rescEU“ šis mechanizmas dar labiau sustiprėjo – papildomo rezervo galimybės leido teikti būtiniausią pagalbą, kurios Europos lygiu trūko (pvz., sraigtasparniai, gaisro gesinimo lėktuvai ir kiti ištekliai). Šie ištekliai gali greitai papildyti nukentėjusios šalies nelaimės likvidavimo pajėgas. Nauja sistema yra ne tik „apsaugos tinklas“ mobilizuoti ekspertus, komandas ir išteklius – ji taip pat sustiprina galimybę kartu užkirsti kelią nelaimėms bei pasiruošti į jas reaguoti.

 

KODĖL MUMS REIKIA STIPRESNĖS IR TVIRTESNĖS SISTEMOS?

 

Atšiaurios oro sąlygos išplėtė Europos šalių galimybes padėti viena kitai, ypač kai kelios šalys susiduria su ta pačia nelaime vienu metu. Pastaraisiais metais kai kurios šalys kentėjo nuo gaisrų, tačiau nesulaukė pagalbos, nes jokia kita šalis tuo metu negalėjo pasiūlyti laisvų gaisrininkų ar gaisro gesinimo lėktuvų. Tokia situacija negali pasikartoti. 2019 metais rugpjūtį Graikiją ištiko gamtinė stichija: per 24 valandas šalyje kilo 56 miškų gaisrai. ES civilinės saugos mechanizmas nedelsiant buvo aktyvuotas ir pirmą kartą suteikta „rescEU“ rezervo pagalba. Trys lėktuvai iš Italijos ir Ispanijos buvo nusiųsti į nukentėjusį regioną bei padėjo Graikijai kovoti su gaisrais. Dėkoju visoms šalims už pagalbą ir indėlį į „rescEU“. Didžiuojuosi visais gaisrininkais ir kitais į pagalbos šauksmą atsiliepusiais žmonėmis visoje Europos Sąjungoje – jie rizikavo gyvybėmis, kad išgelbėtų žmones ir sumažintų ekologinius bei ekonominius nuostolius.

 

 

ES CIVILINĖS SAUGOS MECHANIZMAS YRA IŠSKIRTINĖ SISTEMA

 

Aš tęsiu darbą su ES šalimis narėmis, kad naujo „rescEU“ rezervo potencialas būtų maksimaliai išnaudotas ir tam tikroms nelaimėms likviduoti būtų pasitelkiama tinkama pagalba. Tiesiog būtina, kad Europa vaidintų svarbiausią vaidmenį kovoje su vis rimtėjančiomis gamtos stichijomis bei padėtų į nelaimę patekusiems žmonėms tiek savo, tiek kitose šalyse.

 

Janez Lenarčič, Krizių valdymo Europos Komisijos narys

 

 

 

Stichinės nelaimės gali tapti nekontroliuojamos. Tačiau specializuota ES teikiama pagalba gali papildyti ribotus valstybinius išteklius, padedant užkirsti kelią krizėms, joms pasirengti ir į jas tinkamai reaguoti. Kartu galime gelbėti gyvybes.
 
 
     2018 m. net 22 ES šalys narės nukentėjo nuo miškų gaisrų.

ES, siekdama padėti su nelaime susidūrusioms šalims, pristatė „rescEU“ pagalbos būrius: gaisro gesinimo lėktuvus ir sraigtasparnius, kurie gali vykti į pagalbą bet kuriuo metu ir bet kurioje ES vietoje.

 

 

„rescEU – Europos pagalbos tarnyba, kuria galite pasikliauti

 

2017 metai Europoje buvo vieni blogiausių istorijoje, kalbant apie miškų gaisrus. Europos Sąjungoje liepsnose žuvo 127 žmonės, išdegė daugiau nei 1,2 milijono hektarų ploto. Vertinama, kad padaryta apie 10 mlrd. EUR ekonominė žala. Tie metai tapo tikru išbandymu nacionaliniams pajėgumams ir ES civilinės saugos mechanizmui bei parodė, kad reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas.

 

2018 m. Europoje stichinių ar žmogaus sukeltų nelaimių metu žuvo daugiau nei 100 žmonių. Vien nuo miškų gaisrų nukentėjo 22 ES šalys narės. Per pastaruosius kelerius metus padaugėjo miškų gaisrų Viduržemio jūros regione ir šalyse, kuriose tokių gaisrų būdavo nedaug, pvz., Švedijoje, Vokietijoje, Airijoje, Suomijoje ir Latvijoje. Numatoma, kad ateityje dėl klimato kaitos, lemiančios ekstremalias oro sąlygas ir ilgus sausros laikotarpius, šis pavojus didės visoje Europoje.

 

Todėl Europos Komisija pateikė pasiūlymą sustiprinti ir atnaujinti civilinės saugos mechanizmą. 2019 m., sulaukus Parlamento ir Tarybos pritarimo, „rescEU“ tapo realybe.

 

„rescEU“ IKI ŠIOL ATLIKTI DARBAI

Pirmasis gaisrų gesinimo lėktuvų ir sraigtasparnių parkas buvo įkurtas gegužės mėnesį, prieš prasidedant 2019 m. gaisrų sezonui.

 

Šis rezervas padeda ES užtikrinti greitesnį ir visapusiškesnį atsaką kilus krizėms. Jis veikia kaip apsauginis tinklas, kai nepakanka nacionalinių pajėgumų ir nėra galimybės naudotis Europos civilinės saugos pajėgumų rezervo priemonėmis.

 

„rescEU“ papildo nacionalines civilinės saugos pastangas. Tai ypač svarbu, kai kelios šalys vienu metu susiduria su to paties pobūdžio nelaime ir negali padėti viena kitai.

 

Iki šiol „rescEU“ parkui galimybę naudotis savo įranga, įskaitant gaisrų gesinimo lėktuvus ir sraigtasparnius, yra suteikusios šešios šalys (Kroatija, Prancūzija, Graikija, Italija, Ispanija ir Švedija).

 

STIPRESNĖ ES CIVILINĖ SAUGA

ES civilinės apsaugos mechanizmo atnaujinimas papildė ir sustiprino visus nelaimių pavojaus valdymo Europos Sąjungoje komponentus.

 

Naujieji teisės aktai ne tik sukuria „rescEU“, bet ir sustiprina nacionalinius dalyvaujančių šalių prevencijos pajėgumus bei parengtį.

 

ES taip pat padidino finansinę paramą pajėgumams, registruotiems Europos civilinės saugos rezerve. Šis 2013 m. sukurtas rezervas didina nuspėjamumą Europai reaguojant į nelaimes ir užtikrina, kad dar neištikus nelaimei būtų turima kuo daugiau veiklai parengtų pajėgumų. Finansinę paramą galima naudoti pajėgumams pritaikyti ir atkurti, taip pat šių reagavimo pajėgumų veiklos išlaidoms (ES viduje) bei transportavimo išlaidoms (už ES ribų) padengti, kai jie naudojami pagal ES civilinės saugos mechanizmą.

 

Naujai sukurtas Europos civilinės saugos žinių tinklas yra platforma, kurioje civilinės saugos ekspertai ir kritinių situacijų valdymo darbuotojai gali dalytis žiniomis, gerąja praktika bei išmoktomis pamokomis. Naudodama šį tinklą ES planuoja sustiprinti Europos nelaimių pavojaus valdymą.

 

Atnaujintas ES civilinės saugos mechanizmas taip pat supaprastina administracines procedūras ir padidina jų efektyvumą, kad sutrumpėtų laikas, per kurį pagalba pasiekia žmones, kuriems jos reikia.

 

„rescEU“ ATEITYJE

Pradinis pereinamasis „rescEU“ periodas tęsis iki 2025 m. Bus pridėta daugiau pajėgumų ir išteklių, sukuriant rezervą, kuris reaguos į įvairias nelaimes, įskaitant medicinines ekstremaliąsias situacijas, biologinius, radiologinius, cheminius ir branduolinius incidentus.

 

„rescEU“ dar labiau sustiprins ES gebėjimą užkirsti kelią nelaimėms, joms pasiruošti ir į jas reaguoti. Solidarumu pagrįstoje Sąjungoje jis užtikrins, kad sunkią akimirką nė viena šalis nebus palikta viena.

 

 

 

Daugiau informacijos https://ec.europa.eu/echo/

[email protected]

 

 

 

ES CIVILINĖS SAUGOS MECHANIZMAS – KAIP MES GALIME PADĖTI?

 

Nelaimės nepaiso sienų, o Europos solidarumas ir veikimas kartu gali sumažinti jų mastą. Pasaulyje, kuriame nuolat daugėja įvairių grėsmių, Europos Sąjunga sukūrė apsaugos mechanizmus, kurie ateityje išsaugos daugybę gyvybių.

 

Kai nelaimė yra didesnė nei šalis gali su ja susitvarkyti, šalis gali paprašyti pagalbos iš 2001 metais įkurto ES civilinės saugos mechanizmo. Visos ES šalys narės yra ES civilinės saugos mechanizmo dalis, prie jų taip pat prisijungė Islandija, Juodkalnija, Norvegija, Šiaurės Makedonija, Serbija ir Turkija. Šios šalys gali padėti ištekliais bei ekspertais.

 

Visos pasaulio šalys gali prašyti ES civilinės saugos mechanizmo pagalbos.

 

 

Nuo 2014 metų pagal ES civilinės saugos mechanizmą Lietuva suteikė pagalbą keturis kartus.

 

Lietuva pasiūlė pagalbą Švedijai

 

2018 metais liepos mėnesį visoje Švedijoje išplito miško gaisrai, kai šalis bandė susitvarkyti su sausros padariniais ir rekordiniais karščiais. Švedija paprašė pagalbos pagal ES civilinės saugos mechanizmą. Prie miškų gaisrų gesinimo prisidėjo daugiau šalių. Lietuva taip pat nedelsdama suteikė pagalbą ir nusiuntė gaisro gesinimo sraigtasparnį.

 

Lietuva pasiūlė pagalbą Ukrainai

 

2015 metais įvykusio ginkluoto karinio konflikto metu Ukraina kreipėsi į ES civilinės saugos mechanizmą, kad būtų suteikta pagalba karo centre atsidūrusiems žmonėms. Kelios šalys reagavo nedelsdamos. Lietuva suteikė humanitarinę pagalbą civiliams.

 

 

„ rescEU“ – EUROPOS PAGALBOS TARNYBA, KURIA GALITE PASIKLIAUTI

 

2019 metais Europos Sąjunga pristatė papildomą civilinės saugos mechanizmo dalį: „rescEU“.

 

ES civilinės saugos fondas yra paremtas savanoriškų įmokų iš dalyvaujančių šalių sistema. Norint suteikti pagalbą nelaimės ištiktoms šalims kartais tiesiog nėra rezervo.

 

Šią padėtį taisyti buvo nuspręsta su „rescEU“ – buvo suburtas Europos nelaimės atveju nedelsiant siunčiamas reagavimo būrys.

 

„rescEU“ VEIKLA

 

„rescEU“ įkurta 2019 metų kovo mėnesį. Po kelių mėnesių, rugpjūčio 13 d., Graikiją ištiko gamtinė stichija: per 24 valandas šalyje kilo 56 miškų gaisrai. Šalis paprašė pagalbos iš ES susidoroti su regioną siaubiančiais miškų gaisrais.

 

ES civilinės saugos mechanizmas nedelsiant reagavo į patį pirmąjį „rescEU“ aktyvavimą. Trys lėktuvai iš „rescEU“ rezervo – du iš Italijos ir vienas iš Ispanijos– nedelsiant buvo dislokuoti į Evijos salą. Glaudus bendradarbiavimas tarp ES šalių narių buvo būtinas kovojant prieš viską niokojančius gaisrus ir apsaugant gyvybes.

„Miškų gaisrai Graikijos Evijos saloje kėlė milžinišką pavojų netoliese esančių kaimų gyventojams, jų turtui ir saugomiems miškams. Tą dieną naujasis „rescEU“ rezervas buvo mobilizuotas pirmą kartą. Buvo neapsakomai malonu matyti, kaip ES bendradarbiauja tokiu kritiškai svarbiu metu!“

Eleftherios Manousis, budintysis karininkas – reagavimo į nelaimes koordinavimo centras – Ryšių tarnybos karininkas – „rescEU“ veikla Graikijoje